Stille week 2024

Welkom in de Petruskerk in de Stille Week van 2024.

Iedere avond is er vanaf maandag 25 maart in de Stille Week de gelegenheid om een dienst te bezoeken. Het thema gedurende deze week is: ‘Met vallen en opstaan’.

De avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag dragen eraan bij om in deze Stille Week ook de stilte te zoeken voor bezinning en overdenking.

De liturgische vorm maakt verstilling mogelijk. De invulling van de vespers gaat over vallen en opstaan.

Op maandag, dinsdag en woensdag zien wij hoe het vallen en opstaan ging met mensen die wij uit de bijbel kennen en dan met name Petrus.

Vanaf donderdag volgen de diensten de weg van Jezus.

Op maandag t/m vrijdag beginnen de diensten om 19.30 uur, op zaterdag om 21.00 uur en de Paasjubel klinkt zondagmorgen om 9.30 uur.

U bent van harte welkom!

Scroll naar boven