H.D. Boeve

Jeugddiensten Geloof, Hoop en Liefde

De jeugdcommissie heeft voor de eerste jeugddiensten van 2021 iets nieuws bedacht; een serie jeugddiensten met een gezamenlijk ‘hoofdthema’. Dit thema zal zijn: ‘Hoop, Geloof en Liefde’. Per dienst zal, in bovenstaande volgorde, een van de onderwerpen besproken worden. Het hoofdthema zal dan als leidraad in deze drie diensten fungeren, maar uiteraard ook zijn ze …

Jeugddiensten Geloof, Hoop en Liefde Lees Meer »

Kerkdiensten zonder aanwezigheid van gemeenteleden

Wapenveld, 17-12-2020. Geachte broeders/zusters, Na de afkondiging van de lockdown afgelopen maandag 14 december heeft dekerkenraad besloten, overwegende de adviezen van de PKN, de oproep vanhet ICO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), de berichten in dediverse kranten en de reacties van gemeenteleden, om de kerkdiensten totnader order te vieren zonder fysiek aanwezige gemeenteleden. De diensten zullen …

Kerkdiensten zonder aanwezigheid van gemeenteleden Lees Meer »

Corona update

Het gebruiksplan voor de Petruskerk i.v.m. corona is aangepast naar de huidige situatie, update 28 oktober 2020. Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier …

Corona update Lees Meer »

Scroll naar top